Τιμές, όροι και προϋποθέσεις

Το παρόν κείμενο προσφέρεται για την εξυπηρέτησή σας και αποτελεί μετάφραση του γερμανικού κειμένου, το οποίο και υπερισχύει και θα λαμβάνεται μόνο υπόψη σε κάθε περίπτωση διαφορετικής ερμηνείας ή άλλων διαφορών).

Λήξη εγγραφών και  online εγγραφές

Για οργανωτικούς λόγους παρακαλούμε για έγκαιρη υποβολή εγγραφων, μέχρι τις 21.04.2024.

Εγγραφές που θα υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή θα γίνονται ευχαρίστως δεκτές μέχρι περίπου 1 εβδομάδα πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου, στο  βαθμό που θα εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη ελεύθερες θέσεις, δεν μπορούν όμως πια να επωφεληθούν από την έκπτωση 55€ στα έξοδα εγγραφής.

Το έντυπο της εγγραφής online πρέπει να συμπληρωθεί από τον ενήλικο μαθητή προσωπικά ή -για ανήλικους- από κάποιον γονέα ή κηδεμόνα. Η αποστολή της εγγραφής δηλώνει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος και καθιστά υποχρεωτική την πληρωμή, σύμφωνα με τα παρακάτω διαλαμβανόμενα.

Κόστος σεμιναρίου

Το κόστος σεμιναρίου περιλαμβάνει τα έξοδα σεμιναρίου (εγγραφή και έξοδα διδασκαλίας) καθώς και τα έξοδα διατροφής – διαμονής, ανάλογα με το σεμινάριο και τον τύπο δωματίου που επιλέχθηκαν. Το σύνολο του κόστους πρέπει να πληρωθεί στο austrian arts sessions.

Έξοδα σεμιναρίου

α. Τα στην σελίδα του εκάστοτε σεμιναρίου αναφερόμενα έξοδα  για την ενεργό συμμετοχή στο 1ο ειδικό μάθημα κάθε περιόδου περιλαμβάνουν

 • Έξοδα εγγραφής (€ 230 ή, για εγγραφές πριν την 21.04.2024, € 175) καταβάλλεται μόνο μια φορά για κάθε συμμετέχοντα και περίοδο, ακόμη και αν ο συμμετέχων δηλώσει συμμετοχή και σε περισσότερα του ενός ειδικά μαθήματα.
 • Τα για κάθε σεμινάριο καθορισθέντα έξοδα διδασκαλίας,

β. Εγγραφή σε πρόσθετα ειδικά μαθήματα ή σε πρόσθετα ημερήσια μαθήματα στο ίδιο ειδικό μάθημα και στην ίδια περίοδο σεμιναρίων συνιστάται θερμώς για προχωρημένους συμμετέχοντες ή όταν γίνεται ετοιμασία για διαγωνισμό, συναυλία, ακρόαση ή αλλές εξετάσεις και μπορεί να γίνει κατά την εγγραφή στην τιμή επιπλέον εξόδων διδασκαλίας του εκάστοτε σεμιναρίου.

γ. για μη ενεργό συμμετοχή καταβάλλονται τα έξοδα εγγραφής και επιπλέον: για master classes € 165 και για νεανικά σεμινάρια  € 110.

δ. Οι ακροατές καταβάλλουν μόνο τα έξοδα διδασκαλίας που αναφέρονται παρακάτω και περιλαμβάνουν όμως μόνο την ακρόαση (χωρίς οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία)

 • Για ένα σεμινάριο: κάρτα ημέρας € 35 | κάρτα εβδομάδας € 170
 • Για όλα τα σεμινάρια: κάρτα ημέρας € 45 | κάρτα εβδομάδας € 230
 • Φοιτητές με έγκυρη φοιτητική ταυτότητα πληρώνουν τη μισή τιμή για ακρόαση.

Έξοδα διαμονής και διατροφής

Τα έξοδα διαμονής με πρωινό περιλαμβάνουν ήδη το τέλος χρήσεως των εγκαταστάσεων (120 €), είναι κατ’άτομο και για κάθε περίοδο σεμιναρίου:

 • τρίκλινο – τετράκλινο δωμάτιο € 425
 • δίκλινο δωμάτιο € 625 (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
 • μονόκλινο δωμάτιο € 745 (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
 • Σε συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν κλείσουν διαμονή με κάποιο από τα παραπάνω πακέτα, χρεώνεται υποχρεωτικά ένα πάγιο τέλος χρήσης των εγκαταστάσεων € 120.

Προσφέρονται επίσης για όλους τους συμμετέχοντες τα ακόλουθα πακέτα διατροφής (οι τιμές είναι για όλη την εβδομάδα και δεν περιλαμβάνουν τα ποτά):

  • Ημιδιατροφή (μεσημεριανό ή βραδυνό φαγητό) € 240
  • Πλήρης διατροφή € 360.

Όροι πληρωμών και ακυρώσεων

 1. Όλα τα ποσά τραπεζικών εντολών παρακαλούμε να μεταφέρονται με την ένδειξη „Τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον εντολέα“. Τυχόν παρακρατηθέντα έξοδα, θα πρέπει να καταβληθούν το αργότερο κατά την έναρξη του σεμιναρίου.
 2. Η εγγραφή σε κάθε σεμινάριο γίνεται στο (και ισχύει για) το δηλωθέν ειδικό μάθημα (πιάνο, κιθάρα, βιολί κλπ). Προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού να ικανοποιήσουμε τις οποιεσδήποτε επιλογές συγκεκριμμένου καθηγητή, μια τέτοια επιλογή πάντως δεν είναι δεσμευτική για τον οργανωτή και η μη ικανοποιήσή της σε καμμία περίπτωση δεν συνιστά λόγο ακύρωσης ή επιστροφής χρημάτων! Ο όρος αυτός δεν ισχύει για master classes!
 3. Όλα τα έξοδα σεμιναρίου (εγγραφή και τα έξοδα διδασκαλίας για το κάθε σεμινάριο και ειδικό μάθημα) πρέπει να καταβληθούν κατά την εγγραφή, τα έξοδα διαμονής και διατροφής καθώς και κάθε ακόμη τυχόν οφειλόμενο ποσό μέσα σε 2 εβδομάδες από τη λήψη του σχετικού παραστατικού και σε κάθε περίπτωση το αργότερο ένα μήνα πριν την έναρξη του κάθε σεμιναρίου.
 4. Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιου σεμιναρίου από τον οργανωτή για οποιονδήποτε λόγο, θα επιστρέφονται όλα τα καταβληθέντα για το σεμινάριο αυτό ποσά (εγγραφή, έξοδα διδασκαλίας και διαμονής, στο βαθμό που έχουν ήδη καταβληθεί στον οργανωτή).
 5. Σε περίπτωση υπαναχώρησης του συμμετέχοντα πριν την για κάθε περίοδο καθορισμένη ημερομηνία λήξης εγγραφών, επιστρέφονται τα έξοδα διδασκαλίας κατά 100%. Παρακρατούνται ή / και εξακολουθούν να είναι απαιτητά τα έξοδα εγγραφής και τα όποια έξοδα για διαμονή/διατροφή που ενδεχομένως χρεώθηκαν.
 6. Σε περίπτωση υπαναχώρησης του συμμετέχοντα μετά την για κάθε περίοδο καθορισμένη ημερομηνία λήξης εγγραφών και πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφονται σε αποδεδειγμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ασθένεια, ατύχημα, θάνατος κάποιου μέλους της οικογενείας κλπ.) τα έξοδα διδασκαλίας κατά 50%. Παρακρατούνται ή / και εξακολουθούν να είναι απαιτητά τα έξοδα εγγραφής και τα όποια έξοδα για διαμονή/διατροφή που ενδεχομένως χρεώθηκαν.
 7. Παρακαλούμε να κατανοήσετε, ότι σε περίπτωση μη προσέλευσης ή υπαναχώρησης από τον συμμετέχοντα μετά την έναρξη των μαθημάτων ή σε περίπτωση αποκλεισμού του από το σεμινάριο για κατάφορη ή επανειλημμένη παραβίαση των κανόνων συμπεριφοράς στις εγκαταστάσεις του σεμιναρίου ή για απροθυμία συμμόρφωσης με τις υποδείξεις των διδασκόντων και συνοδών, δεν έχουμε πια τη δυνατότητα οποιασδήπποτε επιστροφής χρημάτων. Τυχόν ανοικτές οφειλές πρέπει να καλυφθούν από τους γονείς / κηδεμόνες χωρίς οποιαδήποτε περεταίρω όχληση από το austrian arts sessions.

Αριθμός λογαριασμού:
δικαιούχος: austrian arts sessions
ΙBAN: AT08 1200 0100 0790 7032 | BIC: BKAUATWW (Unicredit Bank Austria AG)

Διανυκτέρευση

Οι συμμετέχοντες μπορούν είτε να κλείσουν το κατάλυμμα της αρεσκείας τους (πχ μέσω ίντερνετ) είτε να κάνουν κράτηση μέσω του συστήματος online εγγραφών στις εγκαταστάσεις του Stift Ossiach.
Μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχοντες, ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών ή / και συμμετέχοντες που συνοδεύονται από τους γονείς τους μπορούν να εγκατασταθούν από τους οργανωτές και σε κοντινά ξενοδοχεία και πανσιόν (σε απόσταση περίπου 5 λεπτών με τα πόδια), σε περίπτωση που τα δωμάτια στο Ossiach δεν επαρκούν.
Η κατανομή σε δωμάτια στις εγκαταστάσεις του Stift Ossiach θα γίνει από τον οργανωτή στη βάση τρίκλινων και τετράκλινων δωματίων.

Αιτήματα των συμμετεχόντων για διαμονή σε μονόκλινα ή δίκλινα δωμάτια κατά την εγγραφή, θα ληφθούν στο μέτρο του δυνατού και πάντα σε συνάρτηση με τη διαθεσιμότητα, ευχαρίστως υπόψη.

Συγγενείς και φίλοι μπορούν να κλείσουν δωμάτια μέσω του οργανισμού τουρισμού στον ιστότοπο http://www.ossiachersee.info/ ή μέσω ίντερνετ.

Δίπλωμα – Βεβαίωση συμμετοχής

Σε όλους τους ενεργούς συμμετέχοντες θα χορηγηθεί Δίπλωμα.
Σε μη ενεργούς συμμετέχοντες και ακροατές χορηγείται, αν ζητηθεί, βεβαίωση συμμετοχής.

Ασφάλεια – αποποίηση ευθυνών

Η συμμετοχή στο σεμινάριο γίνεται με ευθύνη των συμμετεχόντων. Ανήλικοι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφώνονται στις διατάξεις του Νόμου για την προστασία των ανηλίκων της Περιφέρειας της Καρινθίας.
Κάθε συμμετέχων οφείλει να φροντίσει να έχει κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου επαρκή υγειονομική κάλυψη και κάλυψη για ατυχήματα και να υπακούει στις οδηγίες του οργανωτή, των καθηγητών και των συνοδών.
Ο Οργανωτής δεν αναλαμβάνει καμμία απολύτως ευθύνη για απώλεια ιδιοκτησίας ή για επισυμβάντα κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ατυχήματα.
Επειδή για διαφόρους λόγους μπορεί ένα σεμινάριο να αλλάξει ή να ακυρωθεί, σας συνιστούμε να κλείσετε μια ταξιδιωτική ασφάλιση ή/και μια ασφάλιση ακύρωσης, ώστε σε περίπτωση ακύρωσης, ασθενείας κλπ. να μπορέσετε να πάρετε πίσω (τουλάχιστον ένα μέρος) των χρημάτων που θα διαθέσετε για έξοδα μεταφοράς, διανυκτερεύσεις κλπ.
Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι ο οργανωτής σε καμμία περίπτωση δεν πρόκειται να καλύψει τα έξοδα μετάβασης μεταξύ του τόπου κατοικίας και του τόπου διεξαγωγής του σεμιναρίου, έξοδα διανυκτέρευσης κατά το ταξίδι αυτό ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα – ζημίες που θα μπορούσαν να προκύψουν από μια ενδεχόμενη ακύρωση ή τροποποίηση κάποιου σεμιναρίου ή από αποκλεισμό συμμετέχοντος μετά την έναρξη των σεμιναρίων σύμφωναμε τις περιπτώσεις της §7 των παρόντων όρων πληρωμών και ακυρώσεων.

Ημερήσιο πρόγραμμα – μαθήματα

Κάθε συμμετέχων έχει μάθημα καθημερινά. Στα φοιτητικά σεμινάρια και master classes ενδέχεται να γίνονται πιο μεγάλα μαθήματα κάθε δυο μέρες.
Η μορφή του μαθήματος (ιδιαίτερο, ομαδικό, συνδυαστικό, ensemble ή master class ανοικτό στο κοινό) τελεί στην διακριτκή ευχέρεια του διδάσκοντος και εξαρτάται μεταξύ άλλων και από το αντικείμενο του ειδικού μαθήματος.
Υπάρχουν αρκετά δωμάτια με πιάνα για την εξάσκηση των συμμετεχόντων. Οι ώρες εξάσκησης κανονίζονται από τους συμμετέχοντες.
Στον ελεύθερο χρόνο θα οργανωθούν επιτηρούμενες δημιουργικές, αθλητικές ή μουσικές δραστηριότητες. Η εγγραφή στο σεμινάριο δηλώνει, αν δεν υπάρξει αντίθετη έγγραφη επ’αυτού αντίρρηση του γονέα, την πλήρη και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του στη συμμετοχή των παιδιών του στις δραστηριότητες αυτές.

Πνευματικά δικαιώματα

Η εγγραφή στο σεμινάριο δηλώνει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων από τους συμμετέχοντες και τους γονείς/κηδεμόνες τους. Περαιτέρω οι συμμετέχοντες και οι γονείς/κηδεμόνες συμφωνούν ρητά και ανεπιφύλακτα στη χρήση φωτογραφιών και ηχητικού/οπτικοακουστικού υλικού, προερχομένου από τα σεμινάρια, από τον οργανωτή για διαφημιστικούς σκοπούς, για τα διαφημιστικά φυλλάδια (μελλοντικών) σεμιναρίων ή για τη δημοσίευση τέτοιου υλικού στην ιστοσελίδα του οργανωτή ή σε άλλο ιστότοπο του διαδικτύου, κατά την αποκλειστική του κρίση, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των συμμετεχόντων και των γονέων/κηδεμόνων τους και χωρίς παροχή οποιασδήποτε αποζημίωσης.

Τελικοί όροι – αρμόδιο δικαστήριο

Στην περίπτωση που τμήματα και όροι του παρόντος είναι ή καταστούν με οποιονδήποτε τρόπο άκυρα, η ακυρότητα αυτή αφορά μόνο το συγκεκριμμένο κάθε φορά μέρος του παρόντος και όχι το σύνολό του. Η ακυρωθείσα διάταξη συμπληρώνεται με νέα ή οποία έχει έναν όσο το δυνατόν πιο παραπλήσιο στόχο.
Για κάθε αντιδικία που θα (μπορούσε να) προκύψει από το παρόν ή από την εφαρμογή του στην παροχή των προσφερομένων υπηρεσιών συμφωνείται με την εγγραφή η αποκλειστική εφαρμογή αυστριακού δικαίου με αποκλεισμό των κανόνων του διεθνούς ιδιωτικού ή κάθε άλλου δικαίου ή και άλλων δικονομικών διατάξεων.
Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της πόλης του Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία).
Η παρούσα μετάφραση στα ελληνικά έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα. Σε περίπτωση διαφωνίας ή αμφιβολίας υπερισχύει το γερμανικό κείμενο.

12.02.2024