Σεμινάριο Βιολιού και Βιόλας

Τα φοιτητικά σεμινάρια για βιολί και βιόλα απευθύνονται σε συμμετέχοντες ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών, που μαθαίνουν βιολί ή/και βιόλα για τουλάχιστον 5 χρόνια και είναι επίσης ανοικτά σε φοιτητές / αποφοίτους Μουσικών Πανεπιστημίων ή και Ωδείων τουλάχιστον Ανωτέρας, σε εξαιρετικά προικισμένους νέους μουσικούς και σε καθηγητές Βιολιού και Βιόλας.
Συμμετέχοντες κάτω των 16 ετών μπορούν επίσης να παρακλουθήσουν τα σεμινάρια αυτά σε συνεννόηση με τον οργανωτή.

Στόχος είναι τόσο η τεχνική και μουσική πρόοδος όσο και η δημιουργία ενός κλίματος που θα καθιστά την αποτελεσματική μελέτη απολαυστική και ευχάριστη. Συμβουλές για σωστή στάση, για λύση τεχνικών προβλημάτων καθώς και η διαλογική ανάλυση διαφόρων ερμηνευτικών προσεγγίσεων αποτελούν τον κύριο κορμό των διδακτικών στόχων.

Ο νοητικός σχεδιασμός και η εύρεση του „κατάλληλου“ ήχου για κάθε κομμάτι, η ανάπτυξη και διεύρυνση των προσωπικών μουσικών οριζόντων, η αναζήτηση και εφαρμογή διαφοροποιημένων απτικών ικανοτήτων, συμβουλές για γρήγορη αποστήθιση κομματιών και το παίξιμο χωρίς νότες αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία των μαθημάτων.

Ευπρόσδεκτοι είναι επίσης έγχορδοι που προετοιμάζουν εξετάσεις, διαγωνισμούς ή κάποια ακρόαση για ορχήστρα.

Αν κάποιος ενδιαφέρεται κυρίως για μουσική σε σύνολο ή μουσική δωματίου και λιγότερο για σολιστικό μάθημα, μπορεί να δηλώσει το σεμινάριο αυτό, με ειδικό μάθημα Ensemble ή Μουσική δωματίου.

Επειδή οι θέσεις σε κάθε τάξη είναι περιορισμενες (12), σας συνιστούμε να εγγραφείτε όσο το δυνατόν συντομότερα.

Πληρότητα

εναπομείνασες διαθέσιμες θέσεις
Στο σεμινάριο αυτό υπάρχουν ακόμη ελεύθερες θέσεις. Εξακολουθούμε ευχαρίστως να δεχόμαστε εγγραφές.

Σας υπενθυμίζουμε ότι για εγγραφές που θα υποβληθούν πριν τις 21.04.2024, τα έξοδα εγγραφής θα είναι μειωμένα κατά € 55 σύμφωνα με τους γενικούς μας όρους και προϋποθέσεις.

Κόστος

Ως 1ο ειδικό μάθημα: € 635 (για εγγραφές που υποβλήθηκαν πριν την 21.04.2024 € 580).
Η τιμή αυτή περιλαμβάνει τα έξοδα εγγραφής και διδασκαλίας στο ειδικό μάθημα και έως και 2 επιλεγόμενες δραστηριότητες (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) χωρίς χρέωση.

Ως 2ο ειδικό μάθημα (σε συνδυασμό με κάποιο άλλο σεμινάριο της ιδίας περιόδου) ή για πρόσθετο ημερήσιο μάθημα (συνιστάται κυρίως για προχωρημένους συμμετέχοντες ή/και για όσους προετοιμάζουν εξετάσεις ή διαγωνισμούς): € 405.

Για τις τιμές παθητικής συμμετοχής και ακροατών, παρακαλώ συμβουλευτείτε τους γενικούς μας όρους και προυποθέσεις

πακέτα διαμονής

Πακέτα διαμονής και διατροφής

Διανυκτέρευση με πρωινό:
3-4κλινο € 425 | δίκλινο € 625 | μονόκλινο € 745.

Ημιδιατροφή (μεσημεριανό ή βραδυνό) € 240 | Πλήρης διατροφή € 360.