1. Πρόσβαση στο σύστημα online εγγραφών

2. Εγγραφή μέσω ταχυδρομείου ή e-mail (μόνο σε περίπτωση που το σύστημα online δεν λειτουργεί)

  1. συμπληρώστε στον υπολογιστή σας ή χειρόγραφα την αίτηση εγγραφής,
  2. υπογράψτε την και
  3. στείλτε τη μας είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

austrian arts sessions
Neutorstrasse 18
5020 Salzburg
AUSTRIA

είτε με  E-Mail σε μορφή αρχείου pdf.