Χάρη στην υποστήριξη των χορηγών μας, είμαστε και φέτος στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε περιορισμένο αριθμό υποτροφιών.

Το ποσό των υποτροφιών καλύπτει συνήθως τα έξοδα διδασκαλίας. Τα έξοδα εγγραφής και διαμονής πρέπει να καλυφθούν από τους συμμετέχοντες. Η χορήγηση υποτροφίας μεγαλύτερου ποσού (που μπορεί να φθάσει και το 100% των εξόδων) είναι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δυνατή.

Αιτήσεις για υποτροφίες θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 21.04.2018 ταχυδρομικά ή μέσω mail.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
(σε περίπτωση αποστολής pdf, παρακαλούμε να φέρετε τα πρωτότυπα μαζί σας στο σεμινάριο):

1.  Συπληρωμένη online αίτηση (διαθέσιμη και ως αρχείο pdf) με περίληψη των οικονομικών συνθηκών εκείνων που καθιστούν αναγκαία την χορήγηση μιας υποτροφίας. Το έντυπο της αίτησης μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

2. Τουλάχιστον μια χειρόγραφη συστατική επιστολή του καθηγητή στο όργανο ή το τραγούδι ή μιας άλλης μουσικής προσωπικότητας σχετικής με το ειδικό μάθημα, με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (Όνομα, τίτλο / ιδιότητα, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail κλπ.).

3. Να έχει ήδη πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά η εγγραφή στο σεμινάριο για το οποίο ζητείται η υποτροφία.

Πλήρεις και σωστά συμπληρωμένες αιτήσεις θα απαντηθούν κατά σειρά προτεραιότητας.
Ο Οργανωτής αποφασίζει κατά την κρίση του για τη χορήγηση και το ύψος του ποσού της υποτροφίας. Οι αποφάσεις του Οργανωτή είναι οριστικές και δεν προσβάλλονται ούτε στο δικαστήριο.

Με την υποβολή αιτήσεως υποτροφίας, οι υποψήφιοι και οι γονείς/κηδεμόνες τους δηλώνουν ρητά και απερίφραστα την αποδοχή των παραπάνω καθώς και των γενικών όρων και προϋποθέσεων που διέπουν την διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Μπορείτε κάνοντας κλικ εδώ να μας γράψετε ένα mail για χορήγηση υποτροφίας.

Με την ευγενική υποστήριξη:

Ο κ. Martin Royalton-Kisch και η κα. Dr. Marina Marks χορήγησαν το ποσό των € 1.000 στη μνήμη της πεθεράς / μητέρας τους, της ελληνίδας συνθέτριας Αλεξάνδρας Σακαλή. Με το ποσό αυτό θα χορηγηθούν 2 υποτροφίες των € 500 σε έλληνες συμμετέχοντες των σεμιναρίων τραγουδιού.