Καθηγητές

Άρπα

Κιθάρα

πνευστά

τραγούδι και χορωδία

Πιάνο & συνοδεία

σύνθεση και θεωρία

Έγχορδα και ορχήστρα εγχόρδων